Nieuwsarchief

Filmavond Amnesty Boskoop

Op 15 oktober stonden met de Boskoopse leden stil bij 50 jaar Amnesty Nederland. De film “Ik alleen in de klas” gaat in op de ervaringen van jongeren die vanwege hun huidskleur of achternaam worden geïsoleerd. De film was beklemmend, omdat de jongeren de situatie moesten naspelen en daarbij veel emoties loskwamen.

Honderden handtekeningen braderie

De vrijlating van twee journalisten in Myanmar sprak een hoop bezoekers van de Boskoopse braderie aan. Vele honderden mensen zetten hun handtekening in de hoop dat Wa Lone en Kyaw Soe Oo snel worden vrijgelaten. Op 21 en 22 september was het weer niet echt mooi, maar de reacties op de actie waren niet minder hartverwarmend.