Werkgroep

De werkgroep komt maandelijks bij elkaar om acties voor te bereiden en die onder de aandacht van media en publiek te brengen. Het gaat daarbij in de regel om acties die Amnesty International Nederland initieert. De Boskoopse Amnesty-groep vertaalt dit naar een Boskoopse actie. Denk daarbij aan acties rond Internationale Vrouwendag, de Boskoopse braderie, de Goede doelendag in november en de Schrijfmarathon rond 10 december ter ere van de Dag voor de rechten van de mens.

Wij zouden het enorm leuk vinden als u actief wil meehelpen! Dit kan voor specifiek één actie of als werkgroeplid. U kunt uiteraard ook een keer een vergadering bijwonen om te kijken of het bij u past. We informeren u graag over de mogelijkheden. Meer weten of direct aanmelden? Neem contact op Cathy Boerma, telefoonnummer: 0172 – 217 143.