Samenwerkingen

Amnesty wil de inwoners van Boskoop de mogelijkheid bieden daadwerkelijk bij te dragen aan een verbetering van de mensenrechten wereldwijd. Dat kan als gewone individuele Boskoper, door bijvoorbeeld elke maand thuis enkele brieven over mensenrechtenschendingen te schrijven en versturen. Of door je als flexwerker in te zetten voor bepaalde projecten van Amnesty International.