Opbrengst collecte

De onlangs gehouden collecte heeft € 3.893,16 euro opgebracht. De werkgroep Boskoop bedankt alle gevers en alle collectanten, die de storm getrotseerd hebben, voor hun bijdrage! Van 11 t/m 16 maart hebben vrijwilligers zich voor Amnesty International in Boskoop gecollecteerd. Dankzij deze hulp kan Amnesty zich blijven inzetten voor de duizenden mensen die deze steun hard nodig hebben. De opbrengst van de collecte komt geheel ten goede aan de werkzaamheden van Amnesty voor de mensenrechten.