Veel brieven geschreven tijdens schrijfmarathon

Op 8 december 2018 hebben we als Amnesty Boskoop in het gastvrije Kantoor van de Dorpsraad de schrijfmarathon gehouden. De schrijfmarathon wordt jaarlijks georganiseerd rondom 10 december, de Internationale dag voor de rechten van de mens. Er zijn 36 mensen langs gekomen om met ons mee te schrijven. In totaal zijn er 126 brieven en 25 kaarten geschreven. Op de …