SCHRIJF EEN BRIEF, VERANDER EEN LEVEN!

Zaterdag 10 december 2022 organiseert Amnesty-groep Boskoop de jaarlijkse Schrijfmarathon Write for Rights in het kantoor van de voormalige Rabobank, Burg. Colijnstraat 7 in Boskoop. Wereldwijd wordt massaal geschreven voor tien mensen die zijn opgepakt omdat ze vreedzaam gebruikmaakten van hun recht om te demonstreren. Tussen 10.00 en 15.00 uur kunnen deelnemers aan de schrijfactie aan de hand van voorbeeldteksten …