Amnesty-vrijwilligers in het zonnetje

Wij, de zes leden van de werkgroep, zijn erg blij met de hulp van de Boskoopse Amnesty-vrijwilligers. Zij zetten zich in als schrijfabonnee, bezorger van brieven, collectant of medewerker in de kraam. Als blijk van onze waardering waren de vrijwilligers op 21 november de eregasten op de muziekavond in de Vrijzinnig Protestantse Kerk. Het optreden werd verzorgd door Aisling. De zang en …

Burgemeester Spies plant Rosa Amnesty International

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat onze werkgroep Amnesty Boskoop is opgericht. In die 50 jaar zijn er heel veel brieven geschreven, petities georganiseerd en acties gevoerd. Samen hebben we ervoor gezorgd dat onschuldige mensen vrijkomen of beter worden behandeld. En we gaan door!  Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum heeft burgemeester Spies op 1 november drie heel …