Opbrengst collecte

De onlangs gehouden collecte heeft € 3.893,16 euro opgebracht. De werkgroep Boskoop bedankt alle gevers en alle collectanten, die de storm getrotseerd hebben, voor hun bijdrage! Van 11 t/m 16 maart hebben vrijwilligers zich voor Amnesty International in Boskoop gecollecteerd. Dankzij deze hulp kan Amnesty zich blijven inzetten voor de duizenden mensen die deze steun hard nodig hebben. De opbrengst …