Amnesty actie op Koningsdag

Op Koningsdag 27 april staat de Amnesty-groep op de Koninginneweg met een handtekeningenactie voor de rechten van Afghaanse vrouwen en meisjes.Sinds de Taliban in Afghanistan de macht overnamen, braken zij hun belofte om de rechten van vrouwen te beschermen. Zij worden nu het zwaarst getroffen. Vrouwen die voor de regering werkten werden massaal ontslagen. Meisjes is het verboden om naar …

Opbrengst collecte Amnesty International

De onlangs gehouden collecte voor Amnesty International heeft in Boskoop het mooie bedrag van € 3.967,50 opgeleverd, € 3.419,50 contant in de collectebussen plus € 548,00 via QR-codes. De werkgroep Boskoop bedankt alle gevers en alle collectanten voor hun bijdrage. De opbrengst van de collecte komt geheel ten goede aan de werkzaamheden van Amnesty International voor de mensenrechten. Amnesty International …