Opbrengst collecte Amnesty International

De onlangs gehouden collecte voor Amnesty International heeft in Boskoop het mooie bedrag van

€ 3.967,50 opgeleverd, € 3.419,50 contant in de collectebussen plus € 548,00 via QR-codes.

De werkgroep Boskoop bedankt alle gevers en alle collectanten voor hun bijdrage. De opbrengst van de collecte komt geheel ten goede aan de werkzaamheden van Amnesty International voor de mensenrechten.

Amnesty International is een onafhankelijke organisatie en neemt voor haar onderzoek en acties geen geld aan van overheden of politieke groeperingen. Juist daarom is de opbrengst van de jaarlijkse collecte van onschatbare waarde. Jaarlijks voert Amnesty meer dan honderd onderzoeken uit, bijvoorbeeld om bewijs te verzamelen van oorlogsmisdrijven door Russische troepen tijdens de oorlog in Oekraïne. Op basis daarvan kunnen later daders worden berecht. Ook met de talrijke acties zijn hoge kosten gemoeid, zoals voor het wereldwijde spoedactienetwerk voor mensen in acuut gevaar, of voor bijvoorbeeld de training van gastdocenten en educatiemateriaal voor meer dan 100.000 leerlingen in ons land.

Voor meer informatie: www.boskoop.amnesty.n