AMNESTY BOSKOOP ZOEKT COLLECTANTEN VOOR LANDELIJKE COLLECTE  

Amnesty International zoekt collectanten voor de jaarlijkse collecteweek van 13 t/m 18 maart. 
In Boskoop zijn er nog collectanten nodig voor o.a. Waterrijk, Snijdelwijk, Draaistok, Enterij en Azalealaan. Ook in Hazerswoude-Dorp kunnen we nog meer collectanten gebruiken. 

Waarom collecteren? 

Amnesty International komt op voor de slachtoffers van mensenrechtenschendingen, waar ook ter wereld. Om haar onafhankelijkheid te bewaren – om altijd en overal te kunnen zeggen wat ze wil – neemt Amnesty voor onderzoek en acties geen geld aan van overheden of politieke groeperingen. Juist daarom is de opbrengst van de jaarlijkse collecte voor Amnesty van onschatbare waarde. 

Hoe belangrijk het werk van Amnesty is, blijkt uit de woorden van Bernardo Caal Xol uit Guatemala nadat hij vervroegd vrijkwam. ‘Ik ben ieder van jullie erg dankbaar. Jullie gaven me hoop op de gerechtigheid, vrijheid en gelijkheid.’ Caal Xol was veroordeeld omdat hij geweldloos actievoerde tegen de bouw van twee waterkrachtcentrales. Die brachten de bestaansmiddelen van de oorspronkelijke bevolking in gevaar.  

Ook met de talrijke acties zijn hoge kosten gemoeid, zoals de ruim honderd onderzoeken die Amnesty doet, bijvoorbeeld om bewijs te verzamelen van oorlogsmisdrijven door Russische troepen tijdens de oorlog in Oekraïne. Op basis daarvan kunnen later daders worden berecht. 

Uw bijdrage kan contant in de collectebus of u kunt de QR-code op de bus scannen om anoniem en veilig te doneren. 

Meer info: Cathy Boerma 0172-217143 (Boskoop) of Wilma van Keijsteren 0172-585344 (Hazerswoude-Dorp) of kijk op www.boskoop.amnesty.nl