Schrijf een brief, verander een leven! 9 december

Zaterdag 9 december organiseert Amnesty-groep Boskoop de jaarlijkse Schrijfmarathon Write for Rights in gebouw De Brug, Kerkplein 5 in Boskoop. Wereldwijd wordt massaal geschreven voor mensen die onterecht vastzitten, of bedreigd en gemarteld worden omdat ze opkomen voor hun rechten. Tussen 10.00 en 15.00 uur kunnen deelnemers aan de schrijfactie aan de hand van voorbeeldteksten één of meerdere brieven of …