Amnesty-vrijwilligers in het zonnetje

Wij, de zes leden van de werkgroep, zijn erg blij met de hulp van de Boskoopse Amnesty-vrijwilligers. Zij zetten zich in als schrijfabonnee, bezorger van brieven, collectant of medewerker in de kraam. Als blijk van onze waardering waren de vrijwilligers op 21 november de eregasten op de muziekavond in de Vrijzinnig Protestantse Kerk. Het optreden werd verzorgd door Aisling. De zang en de muziek van de vijf leden van deze Ierse muziekgroep klonken prachtig in het sfeervolle kerkje.             

Ook na 50 jaar zijn er nog steeds veel schrijnende gevallen in de wereld. Onze inzet voor mensenrechten gaat door. Amnesty International streeft naar een rechtvaardige wereld  waarin iedereen gelijke mensenrechten heeft en in vrijheid kan leven.