Amnesty in de bibliotheek

De komende weken is in de bibliotheek aan de Babsloot een tentoonstelling te zien over 50 jaar Amnesty International in Nederland. Op vijf grote posters zijn een aantal acties afgebeeld die Amnesty Nederland in al die jaren gevoerd heeft.

De Nederlandse afdeling van Amnesty International werd in 1968 opgericht en is nu
met 250 lokale groepen, ruim 250.000 leden en honderdduizenden activisten één van de grootste Amnesty-afdelingen ter wereld.

In die 50 jaar hebben we veel mensenrechtenschendingen gezien, maar hebben we ook resultaten geboekt. Zoals in de actie tegen marteling, de lobby voor een Internationaal Strafhof en het Wapenhandelverdrag. En er zijn steeds meer landen die de doodstraf afgeschaft hebben, van 16 in 1977 tot 106 in 2018.
Honderdduizenden mensen zagen hun levens verbeteren nadat Amnesty voor hen in actie kwam; in 2016 alleen al kwamen meer dan 650 mensen na Amnesty-acties vrij.

Mensenrechten bevinden zich momenteel in zwaar weer. Er zijn meer vluchtelingen
dan ooit. Mensenrechtenverdedigers over de hele wereld wordt het werk steeds moeilijker gemaakt. En ook in Nederland lijkt – bijna ongemerkt – het draagvlak voor mensenrechten steeds minder vanzelfsprekend.
Daarom zoeken we steeds nieuwe manieren om te doen, wat we al 50 jaar als geen ander kunnen: een vuist maken tegen onrecht.

Daarvoor hebben we u nodig: we zijn op zoek naar mensen die ons een paar uur per jaar kunnen helpen met hand- en spandiensten. Zoals in de kraam staan op de braderie of helpen sjouwen bij de boekenmarkt. Ook nieuwe groepsleden zijn zeer welkom!

Meer info: 0172-217143