Groot succes Amnesty collecte

De jaarlijkse collecte in maart heeft voor Amnesty International in Boskoop een record opgeleverd: met de collectebussen is € 4.382,56 opgehaald en de persoonlijke QR-codes van de collectanten waren goed voor € 491,08. Ook werd er nog € 110,- gestort in de online collectebus. In totaal dus € 4.983,64! De werkgroep Boskoop bedankt alle gevers en alle collectanten voor hun bijdrage. De opbrengst van de collecte komt geheel ten goede aan de werkzaamheden van Amnesty International voor de mensenrechten.

Amnesty is een onafhankelijke organisatie en neemt voor haar onderzoek en acties geen geld aan van overheden of politieke groeperingen. Juist daarom is de opbrengst van de jaarlijkse collecte van onschatbare waarde. Hoe belangrijk dat onderzoek is laat de Russische invasie van Oekraïne zien. Om daders later te kunnen berechten, verzamelde Amnesty’s Crisis Response Team al binnen enkele uren na de inval bewijzen van grove mensenrechtenschendingen. Daar gaat het team mee door zolang de oorlog voortduurt. Mede dankzij de steun van de inwoners van Boskoop kan Amnesty haar strijd voor gerechtigheid voor mensen in Oekraïne en andere conflictgebieden voortzetten.