BRIEVEN SCHRIJVEN TEGEN ONRECHT

Zaterdag 14 december organiseert Amnesty-groep Boskoop de jaarlijkse Schrijfmarathon Write for Rights in het kantoor van de Dorpsraad Boskoop, Burg. Colijnstraat 7 in Boskoop. Wereldwijd wordt massaal geschreven voor tien jongeren die onrecht is aangedaan. Tussen 09.30 en 16.30 uur kunnen deelnemers aan de schrijfactie aan de hand van voorbeeldteksten hun brief of groetenkaart schrijven.

Brieven schrijven werkt

Door al die brieven verandert hun leven: ze komen vrij, hun marteling stopt of ze krijgen bescherming. Een lawine aan brieven maakt indruk en dwingt wetshandhavers om te veranderen. Want niemand wil bekendstaan als onderdrukker, folteraar of tiran.’ Zo wordt Pavitri Manjhi uit India nu beschermd door de politie. Zij voert al jaren actie tegen twee bedrijven, die onder valse voorwendselen en met dwang grond opkopen om er energiecentrales te bouwen. Pavitri richtte een organisatie op die mensen helpt de bedrijven aan te klagen. Ze ontvangt veel bedreigingen, maar haar campagne was succesvol. De politie heeft Pavitri bescherming aangeboden en ze wordt nu veel minder lastiggevallen. De vele solidariteitsbrieven van Amnesty-supporters geven haar extra motivatie om door te gaan. “De massa’s brieven zorgen ervoor dat we gemotiveerd blijven. Ze geven ons het gevoel dat er niet alleen hier aandacht is voor onze problemen. De wereldwijde steun is bemoedigend.”

Dit jaar schrijven we onder anderen voor de vrijheid van Yiliyasijiang Reheman (China) . Hij behoort tot de Oeigoeren, een overwegend islamitische etnische minderheid in China. Circa 1 miljoen Oeigoeren zijn opgesloten in een van de geheime heropvoedingskampen. Daar worden ze gehersenspoeld door de Chinese overheidspropaganda. Yiliyasijiang studeerde in Egypte waar hij werd opgepakt en op bevel van de Chinese overheid teruggestuurd naar China. Waarschijnlijk zit hij in een heropvoedingskamp. We roepen de president van China op om Yiliyasijiang onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten.

Schrijven helpt! Komt u ook?

Voor meer informatie: www.boskoop.amnesty.nl of 0172-217143