Brieven schrijven tegen onrecht. Doet u mee?

Tijdens de jaarlijkse Write for Rights-schrijfactie van Amnesty International schrijven mensen van over de hele wereld brieven tegen onrecht. Met postzakken vol handgeschreven brieven ( 6,6 miljoen in 2019!) dwingt Amnesty machthebbers onrecht aan te pakken. Vaak helpt de extra aandacht om gevangenen vrij te krijgen of te zorgen voor bescherming of gerechtigheid.

Doodvonnis Magai is ingetrokken Magai Matiop Ngong uit Zuid-Sudan was pas 15 toen een afgeketste kogel per ongeluk zijn neef dodelijk verwondde. Hoewel de Zuid-Sudanese grondwet de doodstraf verbiedt voor mensen jonger dan 18 jaar, kreeg hij toch een doodvonnis voor moord. Meer dan 765.000 mensen schreven eind 2019 voor Magai en in juli 2020 werd zijn doodvonnis vernietigd. Magai liet ons weten: ‘Heel veel dank. Ik heb er geen woorden voor. Jullie hebben geen idee hoe blij ik ben.’

Dit jaar schrijven we o.a. voor de vrijlating van Germain Rukuki uit Burundi, die opkwam voor de mensenrechten in zijn land. Hij werd opgepakt en tot 32 jaar cel veroordeeld op basis van verzonnen aanklachten, waaronder ‘rebellie’ en ‘het vormen van een bedreiging voor de staatsveiligheid’.

Samen brieven schrijven is in corona-tijd helaas niet mogelijk. Daarom bezorgen we schrijfpakketjes, met daarin voorbeeldbrieven, briefpapier, pen en begeleidende brief, aan huis. U kunt een pakketje aanvragen via 0172-217143 of www.boskoop.amnesty.nl. De geschreve